Green Yacht AS

Green Yacht er et selskap som jobber med utvikling av utslippsfrie energiløsninger til maritim sektor. Selskapet fokuserer primært på hydrogenbaserte systemer i kombinasjon med batterier for å oppnå best mulig ytelser med tanke på rekkevidde, hastighet og fylletid.

For øyeblikket er hovedprosjektet til Green Yacht utarbeidingen av båten Hydrogen Viking - en teknologidemonstrator og et pilotprosjekt som skal bane vei for andre utslippsfrie løsninger i maritim sektor. Teknologien som blir utarbeidet i pilotprosjektet er planlagt brukt i flere andre fartøy i Norge; dette gjelder blant annet ferger, hurtigbåter, fiskefartøy, og cruiseskip. Som selskap vil Green Yacht kunne innta en viktig rolle ved produksjon og leveranser av båter med lik tenknologi som demostrasjonsbåten. Selskapet vil selge systemer til nybygg og til ombygging av eksisterende båter.

Hydrogentanker som lagrer komprimert hydrogen vil plasseres trygt ombord. Påfyllingssystemer vil bli utviklet som en del av løsningen.

Brenselcelle-moduler og batterier med høy kapasitet vil gi nødvendig elektrisk kraft. Batterier gir akselerasjon og brenselcelle- / hydrogentankene gir rekkevidde.

Et velutviklet Power Management System(PMS) vil bli installert for å håndtere de forskjellige strømkildene.

Toppmoderne elektriske motorer brukes til å drive fartøyet stille gjennom vannet

Samarbeidspartnere, støttespillere og sponsorer.

Vi har mange samarbeidere og mindre sponsorer på plass men vi er fortsatt på jakt etter en hovedsponsor. Ønsker du å vite mer om prosjektet og hva vi kan gi tilbake så ta kontakt.

Greenstat er en av hovedaktørene i prosjektet. De stiller med hovedpressekontakt, står for noen av søknader og har sin daglige leder som en av hovedaktørene i prosjektet. Les mer om dem på www.greenstat.no

CMR Prototech er også en av hovedaktørene. De har særdeles høy teknisk kompetanse og er det selskapet som vil gjøre tekniske beregninger vedrørende brenselceller, batteriløsninger, hydrogentanker, osv. De vil også være hovedaktør sammen med ytterligere samarbeidspartnere ved fysisk installasjon, programmering, testing, osv. Les mer om dem på www.cmr.no

Servogear er spesialister på fremdriftssystemer for hurtiggående, tunge fartøy. De besitter god historikk og kompetanse innenfor propulsjonsteknologi og er en ledende, internasjonal aktør med lokal forankring. Servogear har vært en god bidragsyter i detaljprospekteringen så langt og står nå som leverandør av propellsystemet til Hydrogen Viking.

Corvus Energy er verdens ledende leverandør av sikre, innovative og pålitelige energilagringsløsninger for alle segmenter i den maritime industrien.

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetsikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. Med et stort fokus på null-utslipp, infrastruktur og sikkerhet, står de som en god sparringspartner i utviklingen og videreutviklingen av våres hydrogendrevne fartøy og teknologi.

Hordaland Fylkeskommune har etter søknad støttet prosjektet med NOK 500 000,- som skal brukes til et meget viktig forprosjekt som er godt i gang. Dette er med på å dekke halvparten av de kostnader vi har under forprosjektet som omfatter tekniske beregninger, møtevirksomhet, utarbeidelse av fremdriftsplaner, samt mye annet som danner grunnlaget for den neste og mer praktiske delen av prosjektet.

BOH har vært meget samarbeidsvillig og var behjelpelig med å skaffe kaiplass på kort varsel da FoU-fartøyet kom til Bergen.

Jotun er sponsor og har støttet oss med kvalitetsprodukter fra serien Jotun Yachting som omfatter alle produkter en båteier trenger for vedlikehold av sin båt. Vi har fått vaskemidler, bunnsmøring, rubbing, poleringsmiddel, osv. Se mer om båtproduktene til Jotun her.

R.G. Hagland Shipbrokers fra Haugesund har gjort en meget god jobb med å lage alle kontrakter under kjøpsprosessen, bistått med å skaffe frakt fra Malta til Norge og ikke minst bistått med alt viktig papirarbeid i forbindelse med registrering i skipsregisteret NOR.

Innovasjon Norge har allerede vært med i et møte og truffet mange av partnerne som har skrevet intensjonsavtale og vil bli en sentral aktør på den finansielle siden for å utvikle dette unike pilotprosjektet som har utgangspunkt i Norge.