Investor

Green Yacht AS er per i dag eid av Peb AS, Gibe AS, Greenstat AS, Prototech AS og Corvus Energy AS.
Ta kontakt på investor@greenyacht.no dersom du ønsker mer informasjon.


Selskapet eier fartøyet Hydrogen Viking, en Sunseeker 95 Predator som ligger i Bergen. Fartøyet vil bli benyttet til uttesting av et fullskala energisystem hvor man ønsker å demonstrere mulighetene knyttet til hydrogen/batteri til hurtiggående yachter. Selskapet vil selge systemer til nybygg og til ombygging av eksisterende båter.

Selskapet er kontinuerlig på jakt etter de rette investorer til å være med i det grønne skiftet. SEnd en melding til “investor@greenyacht.no” om du er interessert i fremtidige emisjoner.

Investorpresentasjon

Term Sheet

Application Agreement